Daţi-ne like pe pagina oficială de FaceBook

Universuri paralele (Teoria Multiversului)

Atei versus credincioşi

Moderatori: Opincariu Ana Maria, Paco_ste

Universuri paralele (Teoria Multiversului)

Mesajde Dream Catcher » Mar Noi 16, 2021 2:35 amÎl pun și ca link. Pentru Paco: https://www.youtube.com/watch?v=9Y25LOHL4C4
Dacă un om are nevoie de religie pentru a fi mai bun, atunci acel om nu e bun. E doar un cîine dresat (CHAGDUD TULKU, 1930–2002)
Avatar utilizator
Dream Catcher
administrator
administrator
 
Mesaje: 1928
Membru din: Mar Noi 13, 2018 10:53 am
Localitate: Constanţa
Orientare religioasă: ateu
Puncte de reputaţie: 605

Reclame

Re: Universuri paralele (Teoria Multiversului)

Mesajde Paco_ste » Vin Noi 19, 2021 7:46 am

In videoclip spune despre lumi paralele, nu despre universuri paralele.
De fapt e ilogic sa spui universuri paralele, findca cuvantul e format din doua parti care inseamna un singur cuvant. UNI-VERS.

Singurul mod in care ar putea exista mai multe "universuri" este sa le simulam pe supercomputere. Fiecare supercomputer simuleaza un univers, si sa creezi in acel spatiu virtual toate formele de "viata".
De fapt cam asa ne si imaginam ca suntem chiar in acest Univers. Daca sunt mai multe "universuri, inseamna ca ele sunt independente si se afla fiecare in cate un supercomputer.
Paco_ste
moderator
moderator
 
Mesaje: 1371
Membru din: Joi Ian 23, 2020 3:26 pm
Orientare religioasă: creştin
Puncte de reputaţie: 602

Re: Universuri paralele (Teoria Multiversului)

Mesajde Dream Catcher » Sâm Noi 27, 2021 1:57 am

Am scris în paranteză "multivers".
Dacă un om are nevoie de religie pentru a fi mai bun, atunci acel om nu e bun. E doar un cîine dresat (CHAGDUD TULKU, 1930–2002)
Avatar utilizator
Dream Catcher
administrator
administrator
 
Mesaje: 1928
Membru din: Mar Noi 13, 2018 10:53 am
Localitate: Constanţa
Orientare religioasă: ateu
Puncte de reputaţie: 605

Re: Universuri paralele (Teoria Multiversului)

Mesajde Lily » Dum Ian 23, 2022 8:24 pm

Pfff am mai discutat despre experimentul ăsta al observatorului și așa-zisa influență a observatorului. A fost clar dovedită drept o minciună. Efectul este același indiferent dacă există un observator. Am vorbit pe larg și despre teoria corzilor și hiperinflație. Par a sări peste elemente de bază a universului precum că nu există materie solidă. Pare solidă, dar in realitate elementele sunt in o continuă mișcare, deci normal că vor fi elemente care vor trece prin pământ. Acum aberația ilogică că două bule s-au lovit și așa a apărut zona rece e atât de aberantă incât mă gândesc ce găini zăpăcite mănâncă ăștia. Mai zic de noi cu Dumnezeu că nu suntem realiști când ei vin cu niște aberații total lipsite de logică.
Tеoria corzilor еstе cеa mai bună tеoriе dеzvoltată până acum pеntru a unifica cеlе patru forțе fundamеntalе alе fizicii, imaginând fiеcarе particulă ca o mică șiră vibrantă carе funcționеază în spațiul cu 11 dimеnsiuni. Tеoria corzilor nu a fost invеntată pеntru a еxplica rеglajul fin sau univеrsurilе multiplе; prеdicția multivеrsului a apărut din matеmatica tеoriеi. Tеoria corzilor nu a fost încă confirmată еxpеrimеntal; tеstarеa acеstuia va fi o provocarе și nеcеsită еxpеrimеntе mari, dе înaltă еnеrgiе, cum ar fi Largе Hadron Collidеr și altеlе.
O altă vеrsiunе a multivеrsului provinе din tеoria inflațiеi, carе a fost dеzvoltată pеntru a răspundе la întrеbări dеsprе propriеtățilе univеrsului, cum ar fi tеmpеratura sa aproapе uniformă și dеzеchilibrul matеriеi și antimatеriеi. În inflațiе, univеrsul sе еxtindе într-un ritm incrеdibil dе rapid în primеlе salе momеntе (cu un factor dе 10 26 în aproximativ 10 -33 dе sеcundе). În acеlе momеntе, micilе fluctuații alе univеrsului timpuriu sе еxtind aproapе la dimеnsiunеa galaxiilor, ducând la structurilе pе carе lе vеdеm în univеrs astăzi. Inflația a făcut prеdicții spеcificе pеntru propriеtățilе fundalului cosmic cu microundе, radiația dе căldură rămasă din univеrsul timpuriu, iar acеlе prеdicții au fost pе dеplin confirmatе: tеoria inflațiеi a fost tеstată și confirmată tеmеinic. În mod intrigant, cеlе mai multе vеrsiuni alе tеoriеi inflațiеi prеzic, dе asеmеnеa, un multivеrs. Noi univеrsuri sе formеază printr-o tranzițiе dе fază, analogă cu o oală cu apă carе abia încеpе să fiarbă, ducând la multе „bulе”, fiеcarе bulе un univеrs cu propriеtăți difеritе.
Poatе cеa mai marе întrеbarе pеntru multivеrs еstе: „Estе acеasta știință?” Estе foartе improbabil să putеm facе vrеodată măsurători alе altui univеrs; nе еstе inaccеsibil. Înșiși cosmologii dеzbat dacă multivеrsul sе află în domеniul științеi. Unii susțin că folosirеa multivеrsului ca еxplicațiе ar slăbi însăși natura raționamеntului științific, dеoarеcе nu poatе fi tеstat dirеct. Alții susțin că o tеoriе fizică (cum ar fi inflația) poatе fi confirmată dacă unеlе dintrе prеdicțiilе salе sunt confirmatе (cum au făcut-o cu fundalul cosmic cu microundе), chiar dacă nu toatе prеdicțiilе pot fi tеstatе.
Dе asеmеnеa, oamеnii dе știință au dеscopеrit că, chiar dacă modеlеlе multivеrsului sunt corеctе, multivеrsul nu ar еlimina rеglajul fin. Dе еxеmplu, pеntru a producе o rată inflaționistă atât dе еnormă dе еxpansiunе, tеoriilе inflațiеi nеcеsită ca anumiți paramеtri să prеia valori dеosеbit dе prеcisе. În timp cе inflația еxplică unеlе propriеtăți din univеrsul nostru carе antеrior părеau rеglatе fin, rеglarеa fină nu еstе еliminată - еstе împinsă cu un pas înapoi în originеa multivеrsului în sinе.
Când unii atеi susțin că multivеrsul slăbеștе argumеntul pеntru еxistеnța lui Dumnеzеu, еi dеpășеsc cееa cе știința însăși poatе prеtindе. Modеlеlе multivеrsului sunt fascinantе și abordеază întrеbări științificе din acеst univеrs, dar la nivеl științific prеviziunilе pеntru altе univеrsuri sunt practic imposibil dе vеrificat. Dar chiar dacă un modеl multivеrs ar fi binе stabilit la nivеl științific, еl nu l-ar putеa și nu l-ar putеa înlocui pе Dumnеzеu. Nicio tеoriе științifică nu poatе. Din pеrspеctiva crеdințеi biblicе, știința doar invеstighеază lumеa fizică pе carе Dumnеzеu a crеat-o și o susținе.
Fiziciеnii carе invеstighеază multivеrsul includ crеștini carе sе gândеsc la multivеrs ca fiind crеația lui Dumnеzеu. Multivеrsul ridică întrеbări tеologicе carе trеbuiе luatе în considеrarе (vеzi, dе еxеmplu, discuția fizicianului Robеrt Mann ). Și totuși, așa cum scriе fizicianul Gеrald Clеavеr , dacă tеoriilе multivеrsului sе dovеdеsc a fi corеctе, ar fi „următorul pas în înțеlеgеrеa frumusеții, splеndorii, complеxității și vastității crеațiеi lui Dumnеzеu”.
Dеoarеcе unеlе tеorii alе multivеrsului au o lеgătură rеală cu știința dе succеs a univеrsului nostru, trеbuiе să avеm mai multă grijă cum vorbim dеsprе еlе în rеlațiе cu Dumnеzеu. Punând problеma ca „Dumnеzеu sau multivеrsul?” amеstеcă două catеgorii, un pic ca să întrеbi „Dumnеzеu sau еlеctricitatе?” Astfеl dе afirmații introduc o nеpotrivirе fundamеntală, punând pе Dumnеzеu o altеrnativă la o tеoriе științifică. În doctrina crеștină, Dumnеzеu nu еstе niciodată o altеrnativă la un modеl științific! Dumnеzеu еstе sursa a tot cееa cе еstе, cеl carе crееază și susținе în mod activ fiеcarе procеs fizic. Și crеștinii crеd asta, atât atunci când procеsul fizic еstе înțеlеs științific, cât și când nu еstе.
Let My People Think
Avatar utilizator
Lily
administrator
administrator
 
Mesaje: 1211
Membru din: Mie Aug 05, 2020 5:11 pm
Orientare religioasă: creştin
Puncte de reputaţie: 719

Re: Universuri paralele (Teoria Multiversului)

Mesajde Dream Catcher » Mie Ian 26, 2022 1:21 pm

În lumea științei, se spune că orice ne putem imagina, poate deveni real, la un moment dat.
Eu pot să-mi imaginez multiversul. Pe fantoma invizibilă (dumnezeu), nu mi-o pot imagina.
Dacă un om are nevoie de religie pentru a fi mai bun, atunci acel om nu e bun. E doar un cîine dresat (CHAGDUD TULKU, 1930–2002)
Avatar utilizator
Dream Catcher
administrator
administrator
 
Mesaje: 1928
Membru din: Mar Noi 13, 2018 10:53 am
Localitate: Constanţa
Orientare religioasă: ateu
Puncte de reputaţie: 605

Re: Universuri paralele (Teoria Multiversului)

Mesajde Lily » Dum Ian 30, 2022 8:53 pm

Păi eu Il percep ca realitate pe Dumnezeu, deci este real, pe logica ta.
Dumnezeu este real indiferent dacă noi ni-l putem imagina sau nu. Există lucruri pe care nu ni le putem imagina, dar in ciuda incapacității noastre ele tot există. Oamenii nu iși puteau imagina un pământ rotund, dar el tot exista.
Let My People Think
Avatar utilizator
Lily
administrator
administrator
 
Mesaje: 1211
Membru din: Mie Aug 05, 2020 5:11 pm
Orientare religioasă: creştin
Puncte de reputaţie: 719

Re: Universuri paralele (Teoria Multiversului)

Mesajde Dream Catcher » Lun Ian 31, 2022 10:42 pm

Tot ce am afirmat eu a fost asta:
Dream Catcher » Mie Ian 26, 2022 3:21 pm scrie:În lumea științei, se spune că orice ne putem imagina, poate deveni real, la un moment dat.

Vezi u undeva să spun eu că reciproca este valabilă?
Dacă un om are nevoie de religie pentru a fi mai bun, atunci acel om nu e bun. E doar un cîine dresat (CHAGDUD TULKU, 1930–2002)
Avatar utilizator
Dream Catcher
administrator
administrator
 
Mesaje: 1928
Membru din: Mar Noi 13, 2018 10:53 am
Localitate: Constanţa
Orientare religioasă: ateu
Puncte de reputaţie: 605

Re: Universuri paralele (Teoria Multiversului)

Mesajde Dream Catcher » Dum Feb 06, 2022 12:26 pmȘi pentru Paco: https://www.youtube.com/watch?v=mRvbSIVjkhM

Stephen Hawking, all the way! :)]-
Dacă un om are nevoie de religie pentru a fi mai bun, atunci acel om nu e bun. E doar un cîine dresat (CHAGDUD TULKU, 1930–2002)
Avatar utilizator
Dream Catcher
administrator
administrator
 
Mesaje: 1928
Membru din: Mar Noi 13, 2018 10:53 am
Localitate: Constanţa
Orientare religioasă: ateu
Puncte de reputaţie: 605

Re: Universuri paralele (Teoria Multiversului)

Mesajde Lily » Dum Feb 06, 2022 6:18 pm

Dream Catcher » Mar Feb 01, 2022 12:42 am scrie:Tot ce am afirmat eu a fost asta:
Dream Catcher » Mie Ian 26, 2022 3:21 pm scrie:În lumea științei, se spune că orice ne putem imagina, poate deveni real, la un moment dat.

Vezi u undeva să spun eu că reciproca este valabilă?

Păi ar cam trebui să fie valabilă. Esența rămâne valabilă, unii ni-L putem imagina pe Dumnezeu, deci este real. Bine nu de asta este real, dar na...

Păi teoria lui este doar po teorie, pentru care există FIX 0 dovezi. Mai mult, nu vreau să vorbesc aiurea, dar paaarcă să zic că deja a fost infirmată. Am impresia că au dovedit că unghiul particulelor face imposibilă teoria lui, dar poate fac confuzie cu o alta. oricum aici sunt o serie de teorii, toate nedovedite, mai mult, din câte știu pentru niciuna nu există vreo dovadă, nici măcar una. Singura teorii dovedită este Big Bang-ul, deși oamenii de știință tot nu vor să recunoașcă in ce circumstanță trebuia să se intâmple, deși știu, toate teoriile dovedite deja o confirmă. Trebuia să existe unu inițiator, intețigent, atotputernic, etern, imaterial, etc. O știu, dar o refuză pentru că nu vor ca lumea așa să fie, dar este.
Let My People Think
Avatar utilizator
Lily
administrator
administrator
 
Mesaje: 1211
Membru din: Mie Aug 05, 2020 5:11 pm
Orientare religioasă: creştin
Puncte de reputaţie: 719

Re: Universuri paralele (Teoria Multiversului)

Mesajde Dream Catcher » Mar Feb 15, 2022 2:56 am

Vezi că mai ai un mesaj și ajungi la numărul ăla care nu vă place vouă. :mrgreen:
Nu e necesară nicio dovadă, cînd e vorba de Stephen Hawking. Cuvîntul lui, e lege.
Dacă un om are nevoie de religie pentru a fi mai bun, atunci acel om nu e bun. E doar un cîine dresat (CHAGDUD TULKU, 1930–2002)
Avatar utilizator
Dream Catcher
administrator
administrator
 
Mesaje: 1928
Membru din: Mar Noi 13, 2018 10:53 am
Localitate: Constanţa
Orientare religioasă: ateu
Puncte de reputaţie: 605

Re: Universuri paralele (Teoria Multiversului)

Mesajde Lily » Joi Feb 17, 2022 11:33 am

Da, știu. Am scris repede 2 mesaje. :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) Glumesc.
Stephen Hawking a greșit, in special in ceea ce il privește pe Dumnezeu. Acum opinia lui despre Dumnezeu siiiigur este diferită, dar prea târziu, din păcate.
Stephen Hawking a grești. Einstein a greșit. Toți au greșit. Doar cuvântul lui Dumnezeu este lege, restul sunt doar opinii supuse greșelii.
Let My People Think
Avatar utilizator
Lily
administrator
administrator
 
Mesaje: 1211
Membru din: Mie Aug 05, 2020 5:11 pm
Orientare religioasă: creştin
Puncte de reputaţie: 719

Re: Universuri paralele (Teoria Multiversului)

Mesajde Dream Catcher » Mie Mar 02, 2022 2:45 am

Nu ai u de unde să știi că zeul tău nu greșește. Chiar nu ai pe ce să te bazezi. E doar o părere supusă greșelii, după cum singură zici.
Dacă un om are nevoie de religie pentru a fi mai bun, atunci acel om nu e bun. E doar un cîine dresat (CHAGDUD TULKU, 1930–2002)
Avatar utilizator
Dream Catcher
administrator
administrator
 
Mesaje: 1928
Membru din: Mar Noi 13, 2018 10:53 am
Localitate: Constanţa
Orientare religioasă: ateu
Puncte de reputaţie: 605

Re: Universuri paralele (Teoria Multiversului)

Mesajde Lily » Joi Mar 03, 2022 5:03 pm

Ținând cont că nu am putut identifica nicio greșeală până acum pot presupune că nu face greșeli. Plus că analizând ce a creat pot ajunge la concluzia că este extrem de inteligent, mult peste mine, deci probabilitatea de a greși este redusă. Pot spune că practic nu este posibil să greșească. Plus că pentru El timpul nu există, știe ce rezultat ar avea tot, deci poate evalua ce nu ar funcționa corect și să remedieze inainte de a incepe demersul. Trecând peste natura Lui care face greșeala imposibilă, chiar și uman vorbind nu e posibil să greșească. Noi greșim pentru că nu știm rezultatul, impactul acțiunii, dar El știe tot.
Let My People Think
Avatar utilizator
Lily
administrator
administrator
 
Mesaje: 1211
Membru din: Mie Aug 05, 2020 5:11 pm
Orientare religioasă: creştin
Puncte de reputaţie: 719

Re: Universuri paralele (Teoria Multiversului)

Mesajde Paco_ste » Lun Mar 07, 2022 10:41 am

Lily » Joi Mar 03, 2022 7:03 pm scrie:Ținând cont că nu am putut identifica nicio greșeală până acum pot presupune că nu face greșeli. Plus că analizând ce a creat pot ajunge la concluzia că este extrem de inteligent, mult peste mine, deci probabilitatea de a greși este redusă. Pot spune că practic nu este posibil să greșească. Plus că pentru El timpul nu există, știe ce rezultat ar avea tot, deci poate evalua ce nu ar funcționa corect și să remedieze inainte de a incepe demersul. Trecând peste natura Lui care face greșeala imposibilă, chiar și uman vorbind nu e posibil să greșească. Noi greșim pentru că nu știm rezultatul, impactul acțiunii, dar El știe tot.


Exagerezi.
In cazul omului a gresit enorm. Incepand de la faptul ca a pus in arealul omului la creatiune sursa cunostintei binelui si raului, iar consecintele le cunosti bine.
Mai e un aspect care mie imi pare o eroare grava, faptul ca a inzestrat omul cu capacitatea de procreere. Daca omul nu ar fi avut capacitatea de a se inmulti cu siguranta rezultatele ar fi fost altele, mai suportabile.
Paco_ste
moderator
moderator
 
Mesaje: 1371
Membru din: Joi Ian 23, 2020 3:26 pm
Orientare religioasă: creştin
Puncte de reputaţie: 602

Re: Universuri paralele (Teoria Multiversului)

Mesajde Dream Catcher » Lun Mar 07, 2022 11:01 pm

Mie mi se pare că tot ce a "creat" el, este imperfect.
Dar Lily, în înțelepciunea ei eternă, ne asigură că nu a identificat nicio greșeală. Probabil domnișoara Lily este mai presus de zeul la care se închină.
Dacă un om are nevoie de religie pentru a fi mai bun, atunci acel om nu e bun. E doar un cîine dresat (CHAGDUD TULKU, 1930–2002)
Avatar utilizator
Dream Catcher
administrator
administrator
 
Mesaje: 1928
Membru din: Mar Noi 13, 2018 10:53 am
Localitate: Constanţa
Orientare religioasă: ateu
Puncte de reputaţie: 605

Re: Universuri paralele (Teoria Multiversului)

Mesajde Lily » Dum Mar 13, 2022 7:02 pm

A-l urma sau nu este o alegere. Omul nu este un robot, ne-a dat libertate. Ținând cont că Adam și Eva au ales să moară, Dumnezeu le-a spus că vor muri dacă mănâncă din copac, dacă nu făceau copilași acum nu exista omul, deci după părerea ta Dumnezeu a greșit făcând omul. In opinia mea nu este o greșeală să faci un copil, chit că acel copil va alege să facă multe tâmpenii, tot il iubești și te vei bucura cu mult mai mult când acesta se va indrepta. ceea ce ne-a prezentat foarte clar iisus prin fiul risipitor. Ne iubește, ne-a iubit inainte să existăm, de asta ne-a creat știind câte tâmpenii vom face, chiar tâmpenii impotriva Lui.

Tocmai ce am spus că nu sunt mai presus, și nu, nu a greșit cu absolut nimic, și crede-mă, in muuuuulte chestii I-am pus la indoială deciziile. Pe de altă parte a spus clar că metodele Lui nu sunt ale noastre și gândurile Lui nu sunt ca ale noastre.
In Biblie se spune că tot Rai-ul se bucură când un om vine la credință. Da, toți greșim mult, dar cu atât mai dulce este venirea noastră la El, atunci când realizăm rătăcirea noastră.
Let My People Think
Avatar utilizator
Lily
administrator
administrator
 
Mesaje: 1211
Membru din: Mie Aug 05, 2020 5:11 pm
Orientare religioasă: creştin
Puncte de reputaţie: 719

Re: Universuri paralele (Teoria Multiversului)

Mesajde Dream Catcher » Lun Mar 21, 2022 2:23 am

Lily » Dum Mar 13, 2022 9:02 pm scrie:dacă nu făceau copilași acum nu exista omul

Au avut doi fii. Cain și Abel.
Îmi explici și mie cum s-au înmulțit? :)
Dacă un om are nevoie de religie pentru a fi mai bun, atunci acel om nu e bun. E doar un cîine dresat (CHAGDUD TULKU, 1930–2002)
Avatar utilizator
Dream Catcher
administrator
administrator
 
Mesaje: 1928
Membru din: Mar Noi 13, 2018 10:53 am
Localitate: Constanţa
Orientare religioasă: ateu
Puncte de reputaţie: 605

Re: Universuri paralele (Teoria Multiversului)

Mesajde Lily » Vin Mar 25, 2022 12:13 am

A avut mult mai mulți. ”după nașterea lui Set, Adam a trăit opt sute de ani; și a născut fii și FIICE”. Geneza 5:4
Let My People Think
Avatar utilizator
Lily
administrator
administrator
 
Mesaje: 1211
Membru din: Mie Aug 05, 2020 5:11 pm
Orientare religioasă: creştin
Puncte de reputaţie: 719

Re: Universuri paralele (Teoria Multiversului)

Mesajde Dream Catcher » Mie Mar 30, 2022 5:42 pm

Dacă un om are nevoie de religie pentru a fi mai bun, atunci acel om nu e bun. E doar un cîine dresat (CHAGDUD TULKU, 1930–2002)
Avatar utilizator
Dream Catcher
administrator
administrator
 
Mesaje: 1928
Membru din: Mar Noi 13, 2018 10:53 am
Localitate: Constanţa
Orientare religioasă: ateu
Puncte de reputaţie: 605

Re: Universuri paralele (Teoria Multiversului)

Mesajde Lily » Joi Mar 31, 2022 12:20 am

A procreat, se ințelege ideea. Important este că scrie clar că a mai avut destui copilași.
Let My People Think
Avatar utilizator
Lily
administrator
administrator
 
Mesaje: 1211
Membru din: Mie Aug 05, 2020 5:11 pm
Orientare religioasă: creştin
Puncte de reputaţie: 719

Re: Universuri paralele (Teoria Multiversului)

Mesajde Dream Catcher » Dum Apr 03, 2022 12:57 pm

Și tot incest este!
Dacă un om are nevoie de religie pentru a fi mai bun, atunci acel om nu e bun. E doar un cîine dresat (CHAGDUD TULKU, 1930–2002)
Avatar utilizator
Dream Catcher
administrator
administrator
 
Mesaje: 1928
Membru din: Mar Noi 13, 2018 10:53 am
Localitate: Constanţa
Orientare religioasă: ateu
Puncte de reputaţie: 605

Re: Universuri paralele (Teoria Multiversului)

Mesajde Lily » Dum Apr 03, 2022 5:13 pm

Păi doar ăia erau, deci nu prea era pe alese...
Let My People Think
Avatar utilizator
Lily
administrator
administrator
 
Mesaje: 1211
Membru din: Mie Aug 05, 2020 5:11 pm
Orientare religioasă: creştin
Puncte de reputaţie: 719

Re: Universuri paralele (Teoria Multiversului)

Mesajde Dream Catcher » Vin Apr 15, 2022 11:09 pm

De ce nu a mai făcut zeul alți oameni?
De ce s-a oprit la Adam și Eva?
Dacă un om are nevoie de religie pentru a fi mai bun, atunci acel om nu e bun. E doar un cîine dresat (CHAGDUD TULKU, 1930–2002)
Avatar utilizator
Dream Catcher
administrator
administrator
 
Mesaje: 1928
Membru din: Mar Noi 13, 2018 10:53 am
Localitate: Constanţa
Orientare religioasă: ateu
Puncte de reputaţie: 605

Re: Universuri paralele (Teoria Multiversului)

Mesajde Lily » Dum Apr 17, 2022 5:37 pm

Pentru că cei doi puteau face copilași, deci nu era necesar să facă mai mulți. plus că dacă făcea mai mulți poate Adam fugea cu o alta, adulter. Nu știam care ne e originea. De ce să facă mai mulți?
Let My People Think
Avatar utilizator
Lily
administrator
administrator
 
Mesaje: 1211
Membru din: Mie Aug 05, 2020 5:11 pm
Orientare religioasă: creştin
Puncte de reputaţie: 719

Re: Universuri paralele (Teoria Multiversului)

Mesajde Dream Catcher » Lun Apr 18, 2022 2:40 pm

Ahamz. Care-va-sa-zică e păcat adulteul, dar nu incestul.
Aflu noi lucruri, în fiecare zi. Măcar să nu mor prost. :)
Dacă un om are nevoie de religie pentru a fi mai bun, atunci acel om nu e bun. E doar un cîine dresat (CHAGDUD TULKU, 1930–2002)
Avatar utilizator
Dream Catcher
administrator
administrator
 
Mesaje: 1928
Membru din: Mar Noi 13, 2018 10:53 am
Localitate: Constanţa
Orientare religioasă: ateu
Puncte de reputaţie: 605

Următorul

Înapoi la Polemici

Cine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Ahrefs [Bot], CommonCrawl [Bot] şi 0 vizitatori

  • Reclame